Statystyki dla Repozytorium Instytucjonalne

Wyświetlenia ogółem

views
Scenariusze Symulacji Medycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo 259
Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa 226
Funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych w Polsce : uwarunkowania ekonomiczno-prawne 143
Służby mundurowe w systemie zarządzania kryzysowego 124
Rozwój e-gospodarki wobec wyzwań pandemii COVID-19 122
Migracje zagrożeniem bezpieczeństwa państwa 108
Zintegrowany system monitorowania aktywności fizycznej. Raport z badań realizowanych w Polsce w ramach projektu EUPASMOS Plus 96
Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości. Ewolucja i współczesne uwarunkowania 81