Statystyki dla Repozytorium Instytucjonalne

Wyświetlenia ogółem

views
Scenariusze Symulacji Medycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo 111
Stosować czy nie stosować? Oto jest pytanie. Deskryptory Biblioteki Narodowej jako propozycja zmian w opracowaniu zbiorów w opinii bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce / To apply or not to apply? That is the question. Descriptors of the National Library as a proposal of changes in the development of sets in the opinion of the libraries of Higher Vocational Schools in Poland 59
Poland in the European Union Single Market / Polska na jednolitym rynku Unii Europejskiej 48
Recent and fossil freshwater diatoms of Poland : taxonomy, distribution and their significance in the environmental reconstruction, Part 1, Coscinodiscophyceae, Mediophyceae and Fragilariophycidae 48
Polityka i strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej 41
Social capital and social networks in the life sciences industry clusters. An analysis of selected case studies / Kapitał społeczny i sieci społecznościowe w klastrach sektora nauk o życiu. Analiza wybranych studiów przypadku 40
Praktyczny skrypt o pisaniu inżynierskiej pracy dyplomowej 39