Logo Repozytorium

Repozytorium Instytucjonalne Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II

  • gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników
  • upowszechnia dorobek naukowy, promuje badania naukowe oraz wspiera działalność dydaktyczną
  • zasób repozytorium zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym uczelni.

Redakcja Repozytorium

Biblioteka Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II

repozytorium@akademiabialska.pl
83 344 99 25