Czasopisma naukowe Akademii Bialskiej

Stały URI dla tego zespołu

Przeglądaj

Zasoby w zespole

Aktualna strona 1 - 5 z 5
 • Człowiek i Zdrowie / Human and Health
  Tematyka czasopisma wydawana jest w języku polskim i angielskim i dotyczy wielu bloków zagadnień. Główną treścią będą problemy zdrowia człowieka w okresie dynamicznych zmian współczesnego życia. Wśród autorów poszczególnych artykułów znajdują się uznani specjaliści z zakresu nauk medycznych oraz o kulturze fizycznej. Zespół autorów z wielu ośrodków naukowych pozwala na prezentowanie różnorodnej problematyki zdrowia człowieka.
 • Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne
  Czasopismo dostarcza informacje na temat ekonomicznych problemów ogólnych i sektoralnych, praktyk oraz polityk, a także na temat współczesnego i historycznego rozwoju w tych dyscyplinach z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Czasopismo publikuje oryginalne wyniki badań naukowych, artykuły przeglądowe i recenzyjne, raporty i badania ankietowe, dyskusje na temat polityk, komunikaty z badań oraz konferencji, studium przypadku, jak również inne prace naukowe.
 • Health Problems of Civilization
  Misją czasopisma jest promowanie wiedzy w zakresie różnych problemów zdrowotnych człowieka w świetle szybko postępujących zmian życia współczesnego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, industrializacją, urbanizacją oraz zmianami środowiska naturalnego, które wywierają często niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.
 • Rozprawy Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Poszczególne działy wydawanego czasopisma, począwszy od obecnego pierwszego numeru, po swoim ukonstytuowaniu się w następnych ufamy kolejnych numerach projektowanego rocznika, mogą stanowić pomocne studium aktualnych problemów naukowych, badawczych, teoretycznych, praktycznych, metodycznych i wdrożeniowych, przybliżać aktualną problematykę i dopomagać w dalszym stałym rozwoju osobom dorosłym czynnym zawodowo, przyczyniać się do osiągania kompetencji teoretycznych i praktycznych przez studentów i pracownikom naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, przybliżać aktualne i optymalne rozwiązania i projekty.
 • Rozprawy Społeczne / Social Dissertations
  Zakres tematyczny czasopisma obejmują następujące obszary nauki: pedagogika, edukacja, socjologia, teologia, filozofia, nauki o bezpieczeństwie, psychologia, dydaktyka, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, zdrowie społeczne. Wyrażamy przekonanie, że dzięki tak szerokiej tematyce „Rozprawy Społeczne” mogą w interesujący i wieloaspektowy sposób przedstawiać różnorodne i interesujące artykuły dotykające najróżniejszych sfer ludzkiego życia.