Materiały dydaktyczne (WNT)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 2 z 2
 • Rekord
  Mechanika budowli w przykładach. Siły wewnętrzne w statycznie wyznaczalnych płaskich układach prętowych
  (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2023) Krętowska, Joanna
  Celem proponowanego skryptu jest praktyczne zapoznanie czytelnika, poprzez prezentowanie przykładów, z analizą statycznie wyznaczalnych płaskich układów prętowych. W dobie powszechnej komputeryzacji i dostępności zawansowanego oprogramowania wspomagającego proces projektowania konstrukcji, studenci często zadają wykładowcy pytanie o celowość nauki, niekiedy zawiłych zagadnień mechaniki budowli i „ręcznego” przeprowadzania analiz statycznych. Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Każdy inżynier, wykorzystując profesjonalne oprogramowanie wspomagające proces projektowania, powinien racjonalnie podchodzić do uzyskanych wyników, a tym samym, powinien umieć „ręcznie” zweryfikować poprawność przeprowadzonych analiz. Skrypt adresowany jest w szczególności do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych.
 • Rekord
  Praktyczny skrypt o pisaniu inżynierskiej pracy dyplomowej
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021) Grudniewski, Tomasz ; Chodyka, Marta
  Proces przygotowania pracy inżynierskiej owiewa wiele tajemnic i mitów. Autorzy niniejszego skryptu, pracując od dwóch dekad w szkolnictwie wyższym nadającym tytuł inżyniera, napotkali na swojej drodze dziesiątki, jak nie setki prac dyplomowych, za którymi kryły się ciekawe historie. Każda praca to historia innego studenta – autora pracy inżynierskiej takiego, jak Ty Czytelniku. Zdobycie tytułu inżyniera to szczególne osiągnięcie. Przygotowanie pracy inżynierskiej generuje na każdym jej etapie nowe wyzwania. Zestawiając pytania zadawane przez studentów ostatnich semestrów studiów udało się przygotować niniejszy poradnik, który według autorów zawiera wiele cennych rad dla dyplomantów. Autorzy niniejszego skryptu zawsze powtarzają, że uzyskanie tytułu inżyniera to nobilitacja i szczególnie ważny wyczyn. Inżynier to człowiek, który poza wiedzą posiada jeszcze zdolność wykorzystywania zdobytych informacji w celu osiągnięcia i rozwiązywania zagadnień technicznych. Praca inżynierska powinna zatem spełniać cechy opracowania o charakterze praktycznym, tj. posiadać część świadczącą o tym, że autor potrafi sprawnie wykorzystać poznane narzędzia do stworzenia, naprawy lub udoskonalenia urządzenia, programu, czy rozwiązania. Tytuł inżyniera zdobywają osoby wybrane, posiadające charakterystyczne umiejętności. Czym byłby otaczający świat bez komputerów, telefonów czy lotów w kosmos? Wszystkim tym innowacjom towarzyszą inżynierowie. Inżynier to nie tylko tytuł, ale przede wszystkim człowiek posiadający szeroką wiedzę z zakresu nauk ścisłych, potrafiący rozwiązać lub wskazać źródła prowadzące do rozwiązania problemów o charakterze technicznym. Wszędzie tam, gdzie liczy się innowacyjne podejście, dokładność i funkcjonalność, pojawiają się wykwalifikowani inżynierowie. Praca inżynierska to pierwszy krok w dorosłą jakość i precyzję, dowód na to, że autor może poruszać się po świecie techniki już bez bacznego wzroku swojego mistrza. Zakończenie etapu życia jakim są studia i uzyskanie tytułu zawodowego otwiera przed młodym inżynierem drzwi do kariery, umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń i realizację pasji. Autorzy, mając nadzieję wywrzeć na czytelnikach pozytywny wpływ i inspirację z możliwości zdobycia tytułu inżyniera wierzą, że niniejszy poradnik będzie dla nich motywacją, przyczyni się do łatwiejszego zrozumienia tematyki i opracowania szczególnie wyjątkowych prac inżynierskich.