Książki/rozdziały (WNT)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 57
 • Rekord
  Zieleń miejska – ciekawe urozmaicenie terenów zabudowanych
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Szołucha, Natalia ; Żelejko, Anna ; Sawczyc, Bartłomiej ; Radwańska, Katarzyna
  W czasie globalizacji i kształtowania miast w duchu pop-kultury, dobrej jakości, bezpieczne, ogólnodostępne, funkcjonalne oraz atrakcyjne wizualnie przestrzenie publiczne są rzeczą nadrzędną w zapewnieniu prawidłowego balansu w codziennym życiu ludzi. Podczas procesu projektowania i organizowania przestrzeni, pod uwagę należy wziąć nie tylko podstawową infrastrukturę i jej formę, ale również miejsca zieleni służące do krótkiego odpoczynku, kontaktu z przyrodą oraz z innymi osobami. Małe i łatwo dostępne „wyspy zieleni” poprawiają nie tylko samopoczucie, ale również stan fizyczny i psychiczny ludzi. Dodatkowo, zieleń określana współcześnie mianem „zielonej infrastruktury” zmniejsza zanieczyszczenie wynikające ze stale rosnącego zużycia energii i emisji gazów: dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, przyczyniających się do powstawania smogu, drobnych cząstek stałych i kwaśnych deszczy. Zielona infrastruktura pełni także funkcję klimatyczną, bowiem tereny zieleni wysokiej, parkowej, a także lasy miejskie ograniczają efekt „miejskiej wyspy ciepła”. Głównym celem niniejszej pracy było zaprezentowanie alternatywnych możliwości zagospodarowania przestrzeni miejskich niewielkich rozmiarów poprzez wprowadzenie zieleni, która stanowi alternatywę dla tradycyjnych parków, skwerów, trawników czy klombów.
 • Rekord
  Modeling of air-flow in assembly hall supported by mechanical ventilation system
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2013) Raczkowski, Andrzej ; Suchorab, Zbigniew ; Kucharczyk, Grzegorz
  The aim this paper is to present the results of simulations of mechanical ventilation system performance in assembly hall of the Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology. Simulation was conducted using Autodesk CFD Simulation 2013. 3D model of the assembly hall was created in Autodesk Revit Architecture application, which is directly connected to CFD Simulation program. There were conducted two variants of simulations: for winter conditions and for the summer performance. Obtained results enable to verify temperature values and air-flow velocities in the modeled room in each place and time. Conducted simulations showed that there are the areas with air parameters do not satisfying the design assumptions, required for thermal comfort and the correction of the applied solutions is needed. Air flow velocity distribution in the examined assembly hall, determining the indoor air parameters depends on many factors that were not considered in the described system solutions. The most important factor is temperature of the external barriers and the particular geometry of the room. Their consideration was only possible after creating the spatial model of the room and the ventilation system.
 • Rekord
  Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc content
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2013) Fic, Stanisław ; Barnat-Hunek, Danuta ; Karwacka, Agnieszka
  The aim of the research presented in the paper was to evaluate the feasibility of using hydrophobizing preparations based on organosilicon compounds for impregnation of ceramic bricks. The process of surface hydrophobization both using solvents and water substances was analyzed. The effectiveness of four preparations which differed in terms of hydrolytic polycondensation degree, viscosity and concentration, as these are the factors that are decisive as far as the end result of hydrophobization is concerned. The following laboratory tests were performed: the analysis of physical properties of the tested materials, water drop absorption test, water absorption by weight of the hydrophobized samples, water vapour diffusion, frost resistance, the analysis of silica gel properties in electron microscopy. Based on the results of the above mentioned, the analysis of effectiveness and desirability of hydrophobization using emulsion with a low VOC content was carried out.
 • Rekord
  Conformity testing of concrete compressive strength based on overlapping groups
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2013) Szczygielska, Elżbieta
  Conformity testing carried out according to the standard PN-EN 206-1 concerning compressive strength allows the use of two computational procedures. Standardized criteria are checked on a series of a fixed number, created with subsequent strength measurements. The series may overlap or be non-overlap. This paper presents the analysis of the risks borne by the manufacturer using these computational procedures carried out during the compulsory conformity testing. The risk assessment was carried out by means of the operating characteristic (OC-curve). Probabilities of acceptance have been determined using the Monte Carlo simulation method . The calculations of results have shown that the aggregation of data in the series does not affect the risk of rejection of a „good” concrete batch. The author recommends conformity control based on the results of overlapping sequences due to the possibility of early detection of non-compliance, which gives the opportunity to take corrective action as soon as possible.
 • Rekord
  Possible applications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industry
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2013) Fic, Stanisław ; Brzyski, Przemysław ; Szeląg, Maciej
  High energy consumption, carbon dioxide emission, air pollution and slow depletion of conventional fuels contribute to the production of various building materials. The idea of sustainable development in the construction industry is to reduce these effects to a minimum by seeking alternatives such as ecological and energy efficient building materials and technologies of their production. More importantly, the economic dimension expressed by lower operating costs of energy efficient buildings is a relevant issue. The purpose of this paper is to present the possibility of using natural resources in the production of building materials. The article describes the characteristics of lightweight composites composed of natural fibers and straw from flax and hemp, on the lime binder modified with different additives and admixtures. The pilot study, executed in several European countries including our own, was described on the basis of world literature which focuses on mechanical and thermal properties of these materials. In addition, other uses of flax and hemp, known in the construction industry for a long time, were presented. As far as conclusion is concerned, the current progress in the study of these materials was evaluated. The obtained results indicated the direction for further development of research and allowed to assess the potential for wider application in construction industry.