Książki/rozdziały (WNT)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 14
 • Rekord
  Stanowisko 4 – Chepeli. Dynamika czoła lądolodu zlodowacenia Odry stadiału Warty w okolicach wsi Chepeli (Czepieli, Białoruś)
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016) Woronko, Barbara ; Rychel, Joanna ; Hrachanik, Mikalai ; Krzewicki, Tomasz ; Zbucki, Łukasz ; Marks, Leszek ; Pochocka-Szwarc, Katarzyna
  Wieś Chepeli (Czepieli) położona jest w mezoregionie Równina Wysokowska (Matveev 2002), ok. 5 km na północny-wschód od miasta Wysokoje (Wysokie Litewskie) i ok. 8 km od granicy z Polską. Szczegółowym badaniom poddano osady budujące słabo wyróżniające się w rzeźbie wydłużone wzgórze o przebiegu NW-SE, położone na południe od wsi. Wzgórze sięga wysokość 170-173 m n.p.m., a wysokości względne dochodzą do ok. 5-10 m. Jest ono moreną czołową, powstałą w jednym z recesyjnych etapów lądolodu Warty/Soża zlodowacenia Odry/Dniepru z linii jego maksymalnego zasięgu. Wokół rozciąga się gliniasta wysoczyzna morenowa, którą rozcinają niewielkie doliny rzeczne.
 • Rekord
  Zasięg lądolodu przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego w strefie pogranicza polsko-białoruskiego
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016) Marks, Leszek ; Karabanov, Alexandr ; Nitychoruk, Jerzy ; Bahdasarau, Maksim ; Hradunova, Aksana ; Hrachanik, Mikalai ; Krzywicki, Tomasz ; Majecka, Aleksandra ; Mamchyk, Sergiej ; Pochocka-Szwarc, Katarzyna ; Rychel, Joanna ; Woronko, Barbara ; Rylova, Tatsiana ; Zbucki, Łukasz ; Nowacki, Łukasz ; Pielach, Monika
  Transgraniczna korelacja stratygraficzna i zasięgów zlodowaceń należą do najważniejszych aspektów badań czwartorzędu w Europie. Zróżnicowane podejście metodyczne i tradycje badawcze w krajach sąsiednich są poważnym utrudnieniem w osiągnięciu tego celu, czemu towarzyszy na ogół mniej lub bardziej ograniczona dostępność literatury lokalnej i danych archiwalnych, co w efekcie sprzyjało ograniczaniu się do badań prowadzonych jedynie w obrębie własnego państwa. Dotychczas podjęto kilka prób korelacji transgranicznej zasięgów zlodowaceń w strefie pogranicza polsko-białoruskiego, ale w oparciu o arbitralne założenia (por. Matveev, Pavlovskaya 2001; Mojski 1972). Pierwszą wiarygodną korelację dotyczącą zasięgu ostatniego zlodowacenia podjęto w północnej części pogranicza polsko -białoruskiego w oparciu o wspólne kompleksowe badania terenowe i laboratoryjne (Marks, Karabanov 2011).
 • Rekord
  Zeszyt ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Hrytsuk, Mikhail
 • Rekord
  Development of technology for the construction of clean and energy efficient houses with composite filling timber frame. Volume II
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Tur, Viktar
  The monograph is second part of composites’ research on the base of the flax filler. The first part developed in Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska contains studies and guidelines on the application of composites with fibrous hemp shives filler. Research and technological guidelines made at the State Technical University in Brest may be helpful in the implementation of ecological and energy-efficient buildings for a wide application.
 • Rekord
  Development of technology for the construction of clean and energy efficient houses with composite filling timber frame. Volume I
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2015) Fic, Stanisław ; Barnat-Hunek, Danuta ; Smarzewski, Piotr ; Zadrożniak, Bogumiła
  Monograph consists of three chapters. In the first chapter the characteristics of hemp fiber for the possibility of cropping in Eastern Poland were described. In the second chapter the wide range of composites research carried out with shives filler and binder of different modifications were shown. The study included the determination of the composition of composite mixtures and evaluation of physico-mechanical properties of hardened material. Laboratory studies were designed to identify the optimum composition of composite to the practical application in clean and energy efficient buildings. In the third chapter technological guidance in the implementation of energy efficient and clean buildings were provided. The various stages of the building erection from the foundations to the roof were described. Studies described in the monograph as well as the technology of buildings erection can be helpful in a practical application for the purposes of design, as well as in the performing of clean and energy efficient buildings.