Książki/rozdziały (WU)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 800
 • Rekord
  Reviving the Myth: The Wild Woman Archetype in the Works of American Women Writers
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2024) Popławska, Marta
  The following book aims to explore the connection between Jungian theory of archetypes used by Clarissa Pinkola Estés in her work entitled Women Who Run With the Wolves and the literary work of American women writers. It seeks to investigate how the archetype of the wild woman taken from psychological studies manifests itself in the literary, and how female experience expressed in the literary form might be interpreted through the lens of fairy tales and fairy-tale motifs. The following book shows that the archetype of the wild woman can be traced in the works of American women writers and it is often used by authors that wish to depict women who follow their instinctive natures, who decide to be independent and free of various forms of oppression imposed on them, who are not afraid to accept or even celebrate their otherness.
 • Rekord
  A handbook of the practical study of English for Nurses
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2024) Kowalczyk, Dorota
  The text of the script is intended for Nursing students. It has practical applications, used in two key aspects of education in this field. What I mean is a glossary of vocabulary and exercises using medical vocabulary and specialist knowledge. The exercises are my own. I developed them through experience while working with students.
 • Rekord
  Niematerialne dziedzictwo kulturowe obszarów nadbużańskich w kreatywnych przestrzeniach miejskich i wiejskich
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Godlewski, Grzegorz ; Żbikowski, Jarosław
  Niniejsza książka ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z 8 rozdziałów. Skupiono się w nich, przede wszystkim, na aspektach niematerialnego dziedzictwa kulturowego – jego pojęcia, elementów składowych, sposobów wsparcia organizacyjnego czy propozycji, które można uwzględnić w aplikacyjnej działalności samorządów, stowarzyszeń branżowych czy jako obszar inicjatyw prywatnych w zakresie kreowania nowego i rewitalizacji istniejącego już produktu regionalnego. Pomimo że książka nie obejmuje zakresem wszystkich składowych niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to może być przyczynkiem do jego promocji i precyzowania roli, którą winno pełnić w ujęciu lokalnym i regionalnym. Kultura obszaru jest czynnikiem endogennym, ale jej wartość da się wkomponować w szeroko rozumiany rynek i zależności, które nim rządzą.
 • Rekord
  Stroje z Południowego Podlasia jako element dziedzictwa lokalnego
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Tymochowicz, Mariola
  Stroje ludowe w przeszłości, ale i obecnie stanowią o przynależności do grupy, świadczyły też o jej warunkach życia, kulturze, potrzebach estetycznych czy gustach. Od połowy XX wieku zmieniło się ich znaczenie, pełnią rolę kostiumu, jednak nadal dla wielu mieszkańców wsi są ważnym elementem ich kultury. W rozdziale opisane zostały stroje z Południowego Podlasia – nadbużański i włodawski oraz wyróżniający je element zdobniczy, czyli ornament tkacki nazywany pereborem.
 • Rekord
  Świadomość nauczycieli na temat alpakoterapii
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Fałkowski, Robert ; Ząbek, Katarzyna ; Żebrowska, Karolina
  Alpakoterapia, jest jedną z wielu form animaloterapii. Terapeutyczny wpływ zwierząt na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka był znany i wykorzystywany od wieków. Przeprowadzono wiele badań, w których potwierdzono pozytywny wpływ alpak na zdrowie człowieka. Pomimo to, włączanie zwierząt w proces rehabilitacji jest wciąż uważany za innowacyjny sposób wspierania leczenia. Celem pracy było zbadanie jaką wiedzę posiadają pedagodzy w zakresie alpakoterapii. W jakim stopniu, terapia z alpakami wpływa na ogólny rozwój człowieka? Osoby z jakimi zaburzeniami korzystają najczęściej z alpakoterapii? W jakich obszarach funkcjonowania uczestnicy mają największe trudności i czy alpakoterapia wpłynęła na ich poprawę?