Książki/rozdziały (SWFS)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 1 z 1
  • Rekord
    Realizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Białej Podlaskiej i jej okolic na przykładzie zorganizowanych zajęć w ramach sportów i sztuki walki
    (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 2022) Mazuryk, Łukasz ; Dąbrowski, Dominik ; Mazurek, Tomasz ; Sroka, Michał
    Celem badań było pozyskanie opinii mieszkańców Białej Podlaskiej i jej okolic na temat wpływu uczestniczenia ich dzieci w zorganizowanych zajęciach sportów i sztuk walki na ogólny ich rozwój. Badania zostały przeprowadzone w 2022 roku. W badaniu wzięło udział 108 rodziców. Wykorzystaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a zastosowaną techniką ankietowanie w ramach której wykorzystano kwestionariusz ankiety. Zebrane wyniki potwierdzają, że rodzice wysyłają swoje dzieci w głównej mierze na zajęcia sztuk i sportów walki ze względu na holistyczny rozwój dzieci i młodzieży, jakie pełnią preferowane dyscypliny.