Realizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Białej Podlaskiej i jej okolic na przykładzie zorganizowanych zajęć w ramach sportów i sztuki walki

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Mazuryk, Łukasz
Dąbrowski, Dominik
Mazurek, Tomasz
Sroka, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Celem badań było pozyskanie opinii mieszkańców Białej Podlaskiej i jej okolic na temat wpływu uczestniczenia ich dzieci w zorganizowanych zajęciach sportów i sztuk walki na ogólny ich rozwój. Badania zostały przeprowadzone w 2022 roku. W badaniu wzięło udział 108 rodziców. Wykorzystaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a zastosowaną techniką ankietowanie w ramach której wykorzystano kwestionariusz ankiety. Zebrane wyniki potwierdzają, że rodzice wysyłają swoje dzieci w głównej mierze na zajęcia sztuk i sportów walki ze względu na holistyczny rozwój dzieci i młodzieży, jakie pełnią preferowane dyscypliny.
Opis
Słowa kluczowe
sztuki walki, sporty walki, czas wolny, dzieci i młodzież
Cytowanie