Artykuły naukowe (WNT)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 6
 • Rekord
  Economic aspects of ceramic waste recycling through its use as aggregate in mineral-asphalt mixtures / Ekonomiczne aspekty recyklingu odpadów ceramicznych przez ich wykorzystanie jako kruszywa w mieszankach mineralno-asfaltowych
  ( 2017) Zegardło, Bartosz ; Andrzejuk, Wojciech ; Andrzejewicz, Urszula ; Nitychoruk, Jerzy
  Subject and purpose of work: This article is a continuation of ongoing research; whose primary aim was to show ceramic waste as a full-value substrate for the production of mineral-asphalt mixtures. The authors, basing on the examined characteristics of aggregate obtained in the process of crushing the socalled “ceramic cullet”, present the thesis that this material can be a full-fledged aggregate for concretes used in road construction. The authors emphasize ecological advantages of such a solution. The purpose of this research was to analyse whether such measures as those described above are economically justifiable. Materials and methods: In the article, based on business data, the costs were estimated and compared to the prices of the aggregates used by companies producing asphalt mixtures. Results: Economic comparisons have shown that the costs of described recycling were not satisfactory. Conclusions: Taking into account the ecological effect, it is recommended that ceramic waste is recycled by using it for the production of mineral-asphalt mixes for general use.
 • Rekord
  Possibility of industrial hemp cultivation in areas of high nature value / Możliwości uprawy konopi włóknistych na obszarach przyrodniczo cennych
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018-07-04) Zadrożniak, Bogumił ; Radwańska, Katarzyna ; Baranowska, Alicja ; Mystkowska, Iwona
  Subject and purpose of work: The aim of this work is to present the possibilities of cultivating varieties of industrial hemp which are registered in Poland in areas of high nature value. Materials and methods: This work is a type of overview; it describes characteristic features of areas of high nature value. It also presents specific biological properties, cultivation and agrotechnical requirements, as well as the versatility of industrial hemp usage. Results: This study demonstrated considerable importance of industrial hemp in developing areas of high nature value, in accordance with the idea of sustainable development. Conclusions: Due to the specific biological properties of industrial hemp, its low cultivation and agrotechnical requirements and lack of the need to use pesticides, industrial hemp can be successfully grown in areas of high nature value.
 • Rekord
  Back pain as a factor of disability in women over 50 from Biała Podlaska and the surrounding areas
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2019-12-20) Pocztarska-Głos, Agata ; Sidor, Mirosława ; Gawlik, Krystyna ; Begier, Barbara ; Stępień, Ewa ; Baj-Korpak, Joanna ; Szepeluk, Adam
  Background. Chronic back pain is one of the most common causes of disability. It is a civilisation disease and up to 75% of women over the age of 55 suffer from it. The aim of this study was to assess the degree of disability and limitations in the daily functioning of women with lumbar spine pain depending on socio-demographic factors. Material and methods. T he s tudy included a group of 274 professionally active women aged between 50 and 64 who come from Biała Podlaska, Poland, and the surrounding areas and who completed the Oswestry Disability Index. The responses showed functional limitations of the respondents during performing specific activities due to back pain. The respondents were characterised with regard to their age, place of residence, education and material status. The results were analysed statistically. Results. The most numerous group included women with moderate disability – 41.6%. Lower back pain intensifies when sitting, standing, walking, lifting objects and applies mainly to women from the oldest age group, women having secondary and lower education, women from the city and those whose financial situation is below the average. Conclusions. A sociodemographic factor that differentiates the degree of the women’s disability in a significant way is their material status – the better the financial situation, the less severe the disability. Sociodemographic factors – such as age, education and material status – are strong determinants of functional limitations caused by back pain: women from the oldest age group (60-64 years old) had the biggest problem with walking; women with secondary or lower education experienced difficulty sitting and walking; women whose financial situation is below the average suffered much more difficulties while lifting objects, sitting and socialising.
 • Rekord
  The life satisfaction of nurses during the COVID-19 pandemic
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021-12-16) Tomczyszyn, Dorota ; Ławnik, Anna ; Szczygielska, Elżbieta
  Background. Life satisfaction is an overall assessment of an individual's satisfaction with life relative to personal standards. People who feel satisfied with their lives can more easily overcome life's challenges, including those associated with the SARS-CoV-2 pandemic. Material and methods. This study aimed to determine the level of life satisfaction (LLS) of Polish nurses. The Satisfaction with Life Scale (SWLS) by Diener, Emmons, Larsen, and Griffin adapted to Polish by Juczyński was used. The opinions of 239 nurses were statistically analyzed. Results. The mean life satisfaction score of the studied nurses was 19.78±5.47 points. Low LLS was found in 33.05% of the studied nurses, average LLS in 41,00%, and high LLS in 25.94%. Life satisfaction was influenced by a nurse’s place of residence and marital status. Survival of a SARS-CoV-2 infection had no significant effect on the nurses' life satisfaction. Conclusions. The majority of nurses reported a low to average LLS and steps should be taken to change this situation. It can be hypothesized that higher LLS among nurses will translate into a better quality of patient care.
 • Rekord
  Agroturystyka w Dolinie Bugu na terenie Województwa Mazowieckiego / Agritourism in the Bug Valley in the Masovian Voivodeship
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-06-01) Radwańska, Katarzyna ; Dąbrowski, Dominik ; Sokół, Janusz Leszek
  W pracy przedstawiono podejmowane formy wypoczynku na wiejskich terenach gmin nadbużańskich województwa mazowieckiego, a także bariery oraz czynniki, które w opinii właścicieli gospodarstw położonych na terenie tych gmin sprzyjają działalności agroturystycznej oraz ekoagroturystycznej. Badania, metodą sondażu diagnostycznego, przeprowadzone zostały w 2018 roku w gminach leżących w dolinie rzeki Bug, położonych na terenie województwa mazowieckiego. Uczestniczyło w nich 36 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, których gospodarstwa uznane były za konwencjonalne bądź ekologiczne, lub były w fazie przekształcenia z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Badania wykazały, iż turyści z form aktywności najczęściej wybierają turystykę pieszą, rowerową oraz spacery, natomiast najrzadziej: angażowanie się w prace gospodarstwa. W opinii respondentów czynnikami mającymi największy wpływ na rozwój agroturystyki w Dolinie Bugu są walory przyrodnicze, a także cisza i spokój panujące w okolicy, natomiast największymi barierami - obawa przed zainwestowaniem, brak własnych środków finansowych oraz trudny dostęp do środków pomocowych.