Książki/rozdziały (BU)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 3 z 3
 • Rekord
  Biblioteki państwowych wyższych szkół zawodowych – obraz statystyczny w 15-letniej perspektywie funkcjonowania
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2014) Borkowicz, Sylwia ; Dziołak, Marzena
  Historia bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych rozpoczęła się w 1997 r. wraz z powstaniem państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego na mocy Ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r. W referacie przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w maju 2013 r., mających na celu analizę funkcjonowania bibliotek PWSZ w ośmiu kluczowych obszarach tematycznych służących ocenie ich działalności. Prezentowane badania nie są badaniami porównawczymi, stanowią natomiast próbę ukazania stopnia rozwoju bibliotek PWSZ i ogólnego statystycznego ich obrazu w piętnastoletniej perspektywie funkcjonowania. W analizowanym okresie powstało 36 bibliotek uczelnianych tego typu szkół wyższych, które poza tradycyjnymi zadaniami: gromadzenia, opracowania, udostępniania i informowania prowadzą także działalność naukowo-badawczą oraz kulturalną, stając się tym samym ważnymi instytucjami w swoich środowiskach.
 • Rekord
  Bibliografia publikacji pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2011-2015
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016) Borkowicz, Sylwia ; Dziołak, Marzena
  Bibliografia publikacji pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: 2011-2015 stanowi trzecią już część dorobku publikacyjnego pracowników Uczelni, wydawaną w pięcioletnich cyklach, poczynając od roku 2001. Jest to bibliografia specjalna i retrospektywna, prezentująca publikacje afiliowane w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w układzie chronologicznym. Enumeratywne zestawienie rejestruje źródła informacji niezależnie od ich formy i typu, poczynając od wydawnictw zwartych, takich jak monografie, przewodniki, mapy, słowniki, przez publikacje w pracach zbiorowych, artykuły w czasopismach naukowych, referaty konferencyjne, po prace redakcyjne, sprawozdania i abstrakty. Metadane bibliograficzne generowano na podstawie rekordów zindeksowanych w bazie danych tworzonej w Dziale Bibliometrycznym Biblioteki Uczelnianej, do której opisy tworzono z autopsji i przejmowano w wersji oryginalnej. Baza dorobku naukowego pracowników PSW (http://expertus.pswbp.pl/p/) poza danymi bibliograficznymi informuje o wskaźnikach biblio- i naukometrycznych, podaje lokalizację dokumentów i aktywne linkowanie do pełnych tekstów, stanowi równocześnie doskonałe źródło informacji oraz uzupełnienie i rozszerzenie niniejszej wersji drukowanej. Bibliografia zawiera 1366 opisów uszeregowanych według chronologii wydawniczej, natomiast w obrębie poszczególnych lat w porządku alfabetycznym nazwisk autorów.
 • Rekord
  Bibliografia publikacji pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2006-2010
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2011) Dziołak, Marzena ; Pykacz, Sylwia
  Bibliografia publikacji pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: 2006-2010 jest bibliografią specjalną i retrospektywną, prezentującą w układzie chronologicznym publikacje afiliowane przez naszą Uczelnię. Stanowi kontynuację Bibliografii za lata 2001-2005. Ujęte w publikacji materiały obrazują dorobek Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w okresie kolejnych pięciu lat jej istnienia oraz ukazują aktywność publicystyczną i rozwój naukowy kadry. Zestawienie rejestruje wydawnictwa zwarte, referaty konferencyjne, prace w publikacjach zbiorowych, artykuły w wydawnictwach ciągłych, prace redakcyjne i dokumenty elektroniczne. Opisy większości prac wykonano z autopsji, opierając się na zbiorach Biblioteki Uczelnianej, natomiast w sytuacjach, gdy dostęp do źródeł publikacji był niemożliwy, korzystano z informacji uzyskanych od autorów, z kopii dokumentów potwierdzających afiliację, bibliografii narodowej, baz danych i innych dostępnych źródeł informacji. Dane zawarte w opisach bibliograficznych przejmowano w wersji oryginalnej, jaka występuje w publikacjach - dotyczy to głównie tytułów. Bibliografia zawiera ogółem 783 pozycje uszeregowane według chronologii wydawniczej, natomiast w obrębie poszczególnych lat wydania opisy ułożone są w porządku alfabetycznym nazwisk autorów.