Zespół nabytego niedoboru odporności – AIDS jako wyzwanie dla zdrowia publicznego XXI wieku

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Ławnik, Anna
Biront, Justyna
Markert, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Powszechnie uważa się, że zagrażająca życiu choroba, spowodowana przez wirusa HIV obejmuje swym zasięgiem mieszkańców zarówno rozwiniętych, jak i nierozwiniętych krajów świata. W Polsce wśród osób zakażonych HIV 10% stanowią ludzie poniżej 20 roku życia, a ponad 50% jest w wieku od 20-29 lat. Wzrasta również liczba zakażeń będących wynikiem ryzykownych kontaktów seksualnych. Celem terapii jest przede wszystkim zmniejszenie objawów chorób związanych z tym zakażeniem, spowolnienie rozwoju choroby oraz rekonstrukcja układu immunologicznego, która jest możliwa dzięki zahamowaniu replikacji HIV. Poznanie budowy wirusa i mechanizmów jego replikacji umożliwiło zsyntetyzowanie leków, które w sposób celowy hamują te procesy. Ważnym celem profilaktyki jest edukacja, dotycząca dróg zakażenia HIV i świadomości społecznej na temat AIDS. Poszukiwania nowych leków antyretrowirusowych oraz próby wyprodukowania skutecznej szczepionki trwają, dając nadzieję na dalszą poprawę zdrowia zakażonych HIV, a także znalezienie metody pozwalającej na całkowitą eliminację wirusa z organizmu. Celem pracy było ukazanie skali problemu jaki w wymiarze światowym stanowią zakażenia HIV.
Opis
Słowa kluczowe
HIV, AIDS, wirus, odporność
Cytowanie