Miejsce i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie zarządzania kryzysowego

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Trocha, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Zasadniczym zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Od zarania dziejów bowiem człowiek zmaga się z zagrożeniami. Wraz z rozwojem ludzkości zmienia się jednak charakter niebezpieczeństw oraz sposoby radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Wyróżnić należy sytuacje kryzysowe wynikające z katastrof naturalnych oraz z działalności człowieka. Każde z zagrożeń cechuje się nieprzewidywalnością, która bez odpowiedniej reakcji doprowadzić może do dużych strat. Pomimo dostępu do nowoczesnych technologii nie jest możliwe całkowite przewidywanie i kontrolowanie zagrożeń, lecz jedynie ograniczanie ich skutków. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa tworzone są systemy odpowiadające za ochronę ludności cywilnej. W Polsce należą do nich zarządzanie kryzysowe (ZK), obrona cywilna (OC), system powiadomienia ratunkowego, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz krajowy system ratowniczogaśniczy (KSRG). Wobec nieobliczalności zagrożeń, istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest świadomość ludności o możliwych do wystąpienia niebezpieczeństwach na obszarze, który zamieszkują. Tylko społeczeństwo zdające sobie sprawę z poczucia zagrożeń będzie w stanie wesprzeć właściwe służby w zwalczaniu zdarzeń kryzysowych.
Opis
Słowa kluczowe
straż pożarna, zarządzanie kryzysowe
Cytowanie