Zagospodarowanie obszarów leśnych w kontekście czasu wolnego młodzieży akademickiej

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Koretska, Tetyana
Dąbrowski, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przeprowadzone badania miały charakter diagnozy, która zwraca uwagę na znaczenie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego dla potrzeb spędzania czasu wolnego na terenach leśnych. Tym samym badania stały się podstawą do poszukiwania kolejnych problemów badawczych czasu wolnego młodzieży. Badania empiryczne przeprowadzono w 2013 roku, zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego, a materiał badawczy zebrano przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety, który został przeprowadzony wśród 400 studentów z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wskazały, iż w ramach zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego na obszarach leśnych młodzież akademicka w wolnym czasie najczęściej wykorzystuje szlaki i ścieżki oraz wyznaczone i odpowiednio wyposażone miejsca na ogniska, grillowanie. Zdaniem respondentów, działania mające istotny wpływ na rozpowszechnianie aktywności turystycznej i rekreacyjnej na terenach leśnych powinny być zwrócone na organizację obozów lub tzw. szkół przetrwania nawiązujących do przeżywania przygody w środowisku leśnym. Najczęściej i najchętniej wybieranymi przez respondentów formami rekreacyjnymi były marsze i spacery oraz jazda rowerem, czyli formy najbardziej powszechne i najprostsze niewymagające większego zaangażowania organizacyjnego. Ograniczeniami czasu wolnego realizowanymi na terenie lasu były obawy przed kontaktem z żyjącymi tam zwierzętami czy kleszczami.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie