Wiedza studentów na temat wpływu wybranych składników mineralnych i ich niedoboru na funkcjonowanie organizmu człowieka

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Chlebowska, Renata
Turowski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedstawienie wiedzy studentów Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego, na temat wpływu wybranych składników mineralnych funkcjonowanie organizmu człowieka. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego PSW w Białej Podlaskiej, w okresie od października 2013 roku do lutego 2014 roku. Badaniem objęto 100 osób, w tym 83 kobiety i 17 mężczyzn. W grupie badawczej znalazło się 15 studentów pierwszego roku, 61 studentów drugiego i 24 studentów 3 roku. W badaniu wykorzystano narzędzie w postaci ankiety własnej konstrukcji. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące roli, źródeł oraz objawów i skutków niedoboru wybranych składników mineralnych, niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania organizmu. W celu uwiarygodnienia wyników badania, uczestnicy przed wypełnieniem ankiety zostali poinformowani o dobrowolnym i anonimowym udziale w badaniu. Wyniki nie sumują się do 100% ponieważ ankietowani we wszystkich pytaniach mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi. Wiedza badanych studentów na temat znaczenia i roli minerałów oraz ich niedoborów, w rozwoju dzieci i młodzieży jest ogólna i niewystarczająca. Zauważalna jest różnica w wiedzy o roli, źródłach, objawach i skutkach niedoboru poszczególnych pierwiastków. Studenci posiadają najbardziej szczegółową wiedzę na temat roli, źródeł oraz objawów i skutków niedoboru wapnia i żelaza. Znajomość poszczególnych czynników kształtuje się na poziomie od 6 do 99 %. Bardziej ogólną wiedzę posiadają na temat magnezu. W przypadku tego pierwiastka znajomość poszczególnych czynników zawiera się w przedziale od 5 do 83 %. Najmniej wiadomości posiadają na temat cynku i potasu. W przypadku tych pierwiastków, znajomość czynników zawiera się w przedziale od 7 do 63 %.
Opis
Słowa kluczowe
magnez, wapń, cynk, żelazo, potas
Cytowanie