Rola samorządów lokalnych w pozyskiwaniu funduszy na wybrane inwestycje w ochronie środowiska na przykładzie gminy Kozienice

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Gugała, Marek
Zarzecka, Krystyna
Krasnodębska, Ewa
Sikorska, Anna
Dąbrowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej jest jednym z podstawowych czynników wywierających ogromny wpływ na tępo rozwoju obszarów wiejskich. W pracy przedstawiono wybrane inwestycje służące ochronie środowiska oraz źródła ich finansowania. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rośnie znaczenie środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich. Środki te w dalszym ciągu powinny wspierać działania służące poprawie środowiska na obszarach wiejskich.
Opis
Słowa kluczowe
samorząd lokalny, ochrona środowiska, źródła finansowania
Cytowanie