Rola służb specjalnych w wykrywaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Olczak, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
11 lipca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył Ustawę antyterrorystyczną do Trybunału Konstytucyjnego, jako niezgodną z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. RPO podkreśla jednocześnie, że cel dokumentu jest jak najbardziej słuszny. Zasadne jest uporządkowanie przepisów w tym zakresie, jednak niejasność i nieprecyzyjność zapisów w ustawie powodują, że w jego ocenie, służby specjalne otrzymały duże i pozbawione kontroli uprawnienia. Budząca wiele emocji i kontrowersji ustawa stała się częścią polskiego porządku prawnego, jednak abstrahując od samego sporu wokół konkretnych jej zapisów, warto zwrócić uwagę na inne, związane z nią zagadnienie, w szerszej perspektywie. Ustawa poruszyła opinię społeczną w kontekście ograniczenia wolności na rzecz bezpieczeństwa. Benjamin Franklin powiedział: „Ci, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowych wolności, nie zasługują ani na jedno, ani na drugie”. Jego słowa są często przywoływane, a w debacie publicznej zaczęto zadawać pytanie: Ile z naszej wolności jesteśmy w stanie poświecić na rzecz bezpieczeństwa? Temat ten jest wciąż aktualny i pozostanie nim ze względu na rozwój technologii informacyjnych, jednak nie powinniśmy się spodziewać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zmiany prawne kształtują zadania i możliwości działań służb specjalnych w wykrywaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, zmieniając także prawa każdego użytkownika sieci teleinformatycznych.
Opis
Słowa kluczowe
cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo państwa, służby specjalne
Cytowanie