Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Kubiak, Mariusz
Smarzewska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Niniejsza publikacja stanowi zbiór prac koncentrujących się w swych badaniach wokół szeroko rozumianego zagadnienia bezpieczeństwa w perspektywie XXI wieku. Zawiera obszerne spektrum rozważań dotyczących różnych wymiarów bezpieczeństwa, przede wszystkim narodowego i państwa, ale także edukacyjnego, społecznego, jednostkowego, czy nawet kulturowego. Autorzy, odwołując się do różnych źródeł, korzystając z najnowszej literatury przedmiotu, ale również z rezultatów badań własnych, prezentują w większości indywidualne stanowiska w podjętej problematyce. Redaktorzy monografii, będącej rezultatem twórczego namysłu nad bezpieczeństwem narodowym reprezentantów różnych ośrodków akademickich w Polsce, wyrażają nadzieję, że przedstawione w niej wyniki badań przyczynią się do wzbogacenia dotychczasowego dorobku naukowego oraz staną się inspiracją do dalszych poszukiwań w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo narodowe, terroryzm żywnościowy, materiały wybuchowe, informacja niejawna, bezpieczeństwo edukacyjne, straż graniczna, imigracja
Cytowanie