Prospect of relaxation technique as a complementary chronic pain treatment. A systematic review in 2007-2012 Możliwości zastosowania relaksacji, w uzupełniającym leczeniu bólu przewlekłego. Przegląd badań w latach 2007-2012

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Boroń-Krupińska, Krystyna
Kulmatycki, Lesław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Common phenomenon of chronic pain is accompanied and determined by the physiological, psychological and social disturbances, decreasing the quality of life. That is the reason to lead multidimensional chronic pain treatment. Not only conventional methods are applied, also alternative, including relaxation. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of relaxation techniques in noncancer, chronic pain intensity reduction. This study includes a review of 16 articles published in Medline data base in past 5 years (2007-2012), considering the impact of relaxation techniques on chronic pain level in adults. Results indicate different attitudes, concerning alternative methods in chronic pain treatment. It is necessary to lead further, more precise researches to set its efficacy.
Mechanizmy towarzyszące powszechnemu zjawisku bólu przewlekłego i determinujące obniżenie jakości życia to zaburzenia fizjologiczne, psychologiczne i społeczne, dlatego największą skutecznością charakteryzuje się interdyscyplinarne podejście do opisywanego zjawiska. Oprócz konwencjonalnych metod leczenia coraz powszechniej stosowane jako uzupełniające są metody alternatywne, do których zaliczamy m.in. relaksację. Celem pracy była ocena skuteczności relaksacji w obniżaniu natężenia bólu przewlekłego, nienowotworowego, na podstawie dostępnego piśmiennictwa naukowego w bazie danych Medline. Dokonano przeglądu 16 prac, dotyczących zastosowania technik relaksacji w łagodzeniu przewlekłego bólu nienowotworowego u osób dorosłych, opublikowanych w ostatnich 5 latach (2007-2012). Źródłem materiałów była baza Medline i wyszukiwarka Pubmed. Przegląd prac wskazuje na istnienie zróżnicowanych postaw wobec zastosowania alternatywnych metod w procesie leczenia bólu i wymaganym jest przeprowadzenie bardziej precyzyjnych badań, celem oceny ich skuteczności.
Opis
Słowa kluczowe
non-cancer, chronic pain management, relaxation technique, ból przewlekły nienowotworowy, techniki relaksacji
Cytowanie