E-learning i praca zdalna w szkołach wyższych – doświadczenia i wyzwania w kontekście pandemii COVID-19 oraz zagrożenia epidemicznego

Miniatura obrazu
Data
2023
Autorzy
Detyna, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Głównym celem publikacji jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w środowisku akademickim w latach 2020-2023, w związku z doświadczeniami pandemii COVID- 19 oraz trwającą w 2022 roku sytuacją zagrożenia epidemicznego. W opracowaniu przedstawione zostały opinie studentów i wykładowców, pochodzących z 20 polskich uczelni na temat ich doświadczeń i propozycji dotyczących e-learningu oraz pracy zdalnej. Uwaga autorki została skupiona na wskazaniu rekomendowanych przez respondentów działań doskonalących na rzecz jakości i efektywności procesów dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych. Cel badawczy został zrealizowany z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankietowego i przeprowadzeniu sondażu za pośrednictwem Internetu. W badaniu uczestniczyło 176 studentów oraz 94 pracowników akademickich, a badane ośrodki akademickie to uczelnie z 11 województw. Grupę respondentów stanowili studenci reprezentujący różne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy akademiccy, zajmujący stanowiska: instruktorów, lektorów, asystentów wykładowców, starszych wykładowców, adiunktów, profesorów uczelni oraz profesorów.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning, praca zdalna, pandemia COVID-19, szkoły wyższe, kształcenie akademickie
Cytowanie