Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Smarzewski, Piotr
Szafraniec, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań i analizy belek żelbetowych z fibrobetonu wysokowartościowego z włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Belki poddano zginaniu w schemacie 4-punktowym aż do ich zniszczenia. Badania wykonano dla trzech elementów o zmiennej ilości i zróżnicowanym rodzaju zbrojenia. W jednym elemencie skonstruowano typowe zbrojenie prętami stalowymi. W dwóch kolejnych pręty górne i strzemiona zastąpiono zbrojeniem rozproszonym o zmiennej procentowej objętości włókien stalowych i polipropylenowych. Do wyznaczenia stanu deformacji i odkształcenia wykorzystano system ARAMIS do trójwymiarowych bezkontaktowych pomiarów pól przemieszczeń i odkształceń.
Opis
Słowa kluczowe
belka żelbetowa, fibrobeton wysokowartościowy, włókno stalowe, włókno polipropylenowe, system ARAMIS
Cytowanie