System poradnictwa konsumenckiego w Polsce jako istotny czynnik kształtujący bezpieczeństwo konsumentów na rynku

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Filipiak, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedmiotem pracy jest zagadnienie systemu poradnictwa konsumenckiego w Polsce. Celem jest analiza funkcjonowania instrumentów składających się na system poradnictwa konsumenckiego, rozpatrywanych w kontekście kształtowania bezpieczeństwa konsumentów na rynku. Analiza została przeprowadzona na bazie dokumentów wtórnych. W toku przeprowadzonych badań należy uznać, iż poradnictwo konsumenckie stanowi istotny element systemu bezpieczeństwa konsumentów poprzez zwiększanie świadomości konsumenckiej oraz konkretną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się konsumenci. Poradnictwo konsumenckie realizowane jest w Polsce w ramach działalności instytucji i organizacji działających w zakresie ochrony interesów konsumentów.
The subject of the work is the issue of the consumer counselling system in Poland. The aim is to analyse the functioning of consumer counselling system instruments, considered in the context of shaping consumer safety on the market. The analysis was conducted based on secondary documents. Research shows that consumer counselling seems to be an essential element of the system of consumer safety by means of growing consumer awareness and specific help in solving problems encountered by consumers. Consumer counselling in Poland is implemented by institutions and organisations operating in the field of protecting consumers’ interests.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo konsumenta, system poradnictwa konsumenckiego, ochrona interesów konsumentów, consumer safety, consumer counselling system, protection of consumers’ interests
Cytowanie