Działania proobronne Ligi Obrony Kraju na rzecz obronności państwa

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Brążkiewicz, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule podjęto problematykę działalności organizacji pozarządowych na rzecz obronności kraju w tzw. sektorze trzecim, który wypełnia lukę w zaspokajaniu potrzeb, dóbr i aspiracji społecznych. Działalność tą przedstawiono na przykładzie stowarzyszenia Liga Obrony Kraju. W krajach o ustroju demokratycznym aktywność obywatelska na rzecz ogólnie pojętego bezpieczeństwa przejawia się w postaci dobrowolnego zrzeszania się właśnie w takich stowarzyszeniach. Wskazano znaczenie i potrzebę istnienia takich organizacji w systemie bezpieczeństwa narodowego naszego kraju, m.in. w aspekcie likwidacji powszechnego poboru do służby wojskowej w 2009 roku. Wymieniono i przeanalizowano potencjał Ligi Obrony Kraju, jako największego stowarzyszenia proobronnego w Polsce, przedstawiając możliwości szkolenia strzeleckiego na bazie strzelnic i instruktorów strzelectwa sportowego LOK. Ponadto pokazano współpracę stowarzyszenia z Ministerstwem Obrony Narodowej. Analizę oparto na dokumentach stowarzyszenia przygotowanych na Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych w 2015 roku.
Opis
Słowa kluczowe
Liga Obrony Kraju, obronność
Cytowanie