Motywowanie dzieci do nauki zdalnej

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Czechowski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Motywowanie i angażowanie uczniów w trudny proces uczenia się, tj. poznawania rzeczywistości, innych osób i siebie samych jest istotnym zagadnieniem współczesnej dydaktyki przedmiotowej. Zdalne nauczanie, które w dobie pandemii stało się cechą charakterystyczną szkoły, niejednokrotnie sprawia, że dzieciom uczącym się trudniej jest wzbudzić czy podtrzymać zaangażowanie przez cały czas trwania zajęć. Nauczyciele realizujący nauczanie w formie on-line pracują często w oparciu o wcześniej przygotowany projekt lekcji i zgodnie z ustaloną wcześniej jej organizacją. W sytuacji niedoskonałości czy błędów, jakie na etapie przygotowania lekcji mogą mieć miejsce, wysiłki nauczyciela skierowane na podtrzymanie motywacji są znacząco utrudnione. Nauczyciel przygotowujący się do zajęć powinien wziąć pod uwagę specyfikę dzieci będących odbiorcami jego lekcji, charakter zajęć, a także specyfikę samego środowiska edukacyjnego. Uczeń zmotywowany jest bliski osiągnięcia założonych celów i postępuje w swym rozwoju sukcesywnie. Uczniowie charakteryzujący się wysokim poziomem motywacji są bardziej wytrwali i zdecydowanie rzadziej rezygnują z nauki w trakcie jej trwania. Motywowanie osób do edukacji zdalnej stanowi ważną i aktualną problematykę współczesnej szkoły.
Opis
Słowa kluczowe
motywowanie, nauczanie zdalne, uwaga uczniowska, zaangażowanie
Cytowanie