Scenariusze Symulacji Medycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Miniatura obrazu
Data
2019
Autorzy
Spisacka, Stanisława
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Scenariusze niskiej wierności służą do nauczania podstawowych umiejętności klinicznych. Scenariusz zawiera dokładny opis nauczanej czynności w tak zwanej metodzie czterech kroków. Krok pierwszy tzw. próba niema, w której bez słów, instruktor demonstruje zabieg, wcześniej wyjaśniając, iż taka będzie przez niego wykonywana. Opisuje się drugi krok tzw. instruktaż, podczas którego instruktor wykonuje te same czynności ale dokładnie je omawia. Trzeci krok w którym to do demonstrowanych czynności włączony jest student tzw. student instruktor – instruktor wskazuje studenta i prosi by teraz on instruował instruktora wg wcześniejszych poleceń. Opracowane scenariusze to niezbędne narzędzie dydaktyczne w kształceniu studentów kierunku pielęgniarstwo, nowoczesną metodą symulacji medycznej. Kształcenie metodą symulacji medycznej, stanowi w obecnej dobie współczesny, skuteczny i bezpieczny model kształcenia, przyszłych kadr medycznych.
Opis
Publikacja opracowana w ramach projektu pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - nowa jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PSW w Białej Podlaskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Słowa kluczowe
Cytowanie