Ścieżki edukacyjne w Białowieskim Parku Narodowym jako atrakcja turystyczna na przykładzie ścieżki „Poznajemy Tajemnice Lasu”

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Yarmashevich, Yuliya
Kozak, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Parki Narodowe należą do bardzo specyficznych destynacji turystycznych. Z uwagi na bogactwo walorów naturalnych przyciągają znaczne rzesze turystów, jednak ruch turystyczny w parkach napotyka liczne ograniczenia. Atrakcje turystyczne budowane na bazie ścieżek edukacyjnych mają wartość poznawczą a ich umiejscowienie w parkach narodowych generuje realizację celów edukacyjnych ale także przeżycia, emocje, wrażenia. W pracy, na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono ścieżki dydaktyczne w Białowieskim Parku Narodowym jako ważną atrakcję turystyczną o szczególnym znaczeniu poznawczym i edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki „Poznajemy Tajemnice Lasu”.
Opis
Słowa kluczowe
Białowieski Park Narodowy, ścieżki edukacyjne, atrakcja turystyczna
Cytowanie