Rodzina jako wartość w opinii studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Gładoch, Marta
Zacharuk, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedmiotem niniejszej publikacji było przedstawienie najważniejszej grupy społecznej jaką jest rodzina w hierarchii wartości studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W celu zbadania opinii studentów na temat wartości rodziny wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. W obrębie metody sondażu diagnostycznego zastosowano technikę ankietowania oraz wykorzystano kwestionariusz ankiety, jako narzędzie niezbędne do zebrania potrzebnych informacji. Wyniki badań pokazały, że każdy student prawidłowo definiuje pojęcie wartości, ujmuje je jednak w różnorodny sposób, w taki jaki uważa za słuszny. Założenie rodziny w planach studentów nie stanowi jednak najważniejszej wartości, gdyż na pierwszym miejscu mają oni na uwadze zdrowie własne i najbliższych. Przy doborze życiowego partnera pożądane jest, aby kierował się on wartościami, które wyznaje „druga połówka”, co z pewnością ułatwi ich wspólne życie. Największy wpływ na kształtowanie naszych wartości ma rodzina pierwotna, w niej nabieramy wartości i przekazujemy je dalej, następnym pokoleniom, toteż zadowalającym wynikiem jest to, iż wszyscy respondenci zamierzają wychować potomstwo na podstawie wartości, którymi sami się kierują. Znaczna większość studentów jest świadoma, że wartości, które nabywa się w dzieciństwie ulegają zmianom w ciągu całego jego życia. Niewątpliwie rodzina stanowi ważne miejsce w życiu badanych, może to wynikać z faktu, iż duża grupa osób zaznała miłości i szczęścia w domu rodzinnym. Niestety respondenci nie zamierzają posiadać w przyszłości rodziny podobnej do swojej własnej. Mając do wyboru miłość, szacunek, zrozumienie, wiarę, pieniądze, wsparcie, podział obowiązków, wzajemną akceptację i komunikację za podstawę udanej rodziny studenci uważają czynnik emocjonalny jakim jest miłość. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że rodzina zajmuje wysokie miejsce w życiu studentów, mimo powolnego zatracania się jej znaczenia w świecie współczesnym.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina, wartość, studenci
Cytowanie