Projekt i realizacja ogrodu dla mieszkańców dzielnicy Łazarz w Poznaniu

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Dawidowicz, Luiza
Lorenc, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Podejmując się próby stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, odpowiadającej różnym potrzebom i oczekiwaniom Koło Naukowe Ogrodników wzięło udział w projekcie Generator Malta – jest to nazwa szerszego projektu wpisanego w topografię miasta, zakładającego tworzenie nowych miejsc – małych ogrodów, wspólnych agor lokalnych społeczności. Inicjatywa ruszyła w pięciu dzielnicach Poznania: na Łazarzu, Jeżycach, Chwaliszewie, Wildzie, Śródce oraz na Placu Wolności. Budowaniu ogrodów towarzyszył program wspólnych aktywności, o których decydowali sami mieszkańcy. Celem pracy było przystosowanie pustego i zaniedbanego miejsca do użytku oraz udostępnienie go mieszkańcom. Założono, że uda się to osiągnąć poprzez uprzątnięcie i wyrównanie terenu, zaprojektowanie zieleni i małej architektury ogrodowej oraz nasadzenie roślinności. W połowie lutego 2013 roku rozpoczęto badania terenowe w miejscu przyszłego ogrodu – Poznań, dzielnica Łazarz, teren przy ul. Klaudyny Potockiej, pomiędzy budynkami nr 39 i 41. Dokonano inwentaryzacji dendrologicznej rosnących w tym miejscu drzew i krzewów oraz pomiarów terenu. Zrobiono dokumentację fotograficzną oraz wykonano mapę terenu. Na podstawie wszystkich zebranych danych stworzono wizualizację oraz projekt przyszłego ogrodu. W oparciu o powstały projekt rozpoczęto prace, mające na celu realizację przedsięwzięcia. W ramach projektu wraz z zespołem Generator Malta, mieszkańcami poznańskiej dzielnicy Łazarz, studentami School of Form, członkami Klubu Osiedlowego „Krąg”, Stowarzyszeniem Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”, harcerzami, uczniami pobliskich szkół, przy wsparciu lokalnych aktywistów, socjologów i antropologów zaprojektowano i stworzono wspólną przestrzeń – mały ogród. Dlaczego ogród? Zakładanie ogrodów użytkowych to nowy styl życia. Urządzono tą przestrzeń tak, by stała się miejscem spotkań, lokalnym centrum warsztatów animacyjnych i edukacyjnych. Dobrze jest rewitalizować zaniedbane okolice i starać się je przemieniać, ale są też miejsca, które wymagają niewielkiej interwencji, a mogą stać się świetnym miejscem spotkań dla lokalnych społeczności.
Opis
Słowa kluczowe
rewitalizacja, ogród, miasto
Cytowanie