Pojezierza Mazowieckie Podlasia i Polesia (Polska SE)

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Żarski, Marcin
Hrynowiecka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Interglacjał mazowiecki (Holsteinian, Aleksandrian) korelowany jest z MIS 11 (morskie stadium izotopowe) i znajduje się pomiędzy zlodowaceniem Sanu 2 (Elsternian, Berezinian, MIS 12), a zlodowaceniem Liwca (MIS 10), którego na terenie Białorusi nie wyróżniono. Najczęściej osady interglacjału mazowieckiego przykryte są przez utwory zlodowacenia Krzny (MIS 8) bądź zlodowacenia Odry (Dnieperian II, MIS 6). Pojezierza z okresu interglacjału mazowieckiego ukształtowały się po okresie zlodowacenia Sanu 2, a ich geneza wiąże się z wytapianiem brył martwego lodu, przekształcaniem zastoisk w jeziora, a także zanikiem przepływu wody w rzekach fluwioperyglacjalnych.
Opis
Słowa kluczowe
interglacjał mazowiecki, zlodowacenie, geologia
Cytowanie