Czynniki decydujące o atrakcyjności gospodarstw agroturystycznych w opinii nauczycieli akademickich

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Karatysz, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Praca ma na celu prezentację wyników badań na temat czynników decydujących o atrakcyjności gospodarstw agroturystycznych. Grupę badawczą stanowili nauczyciele akademiccy, pracujący w Zakładzie Turystyki i Rekreacji w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Do przeprowadzenia badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zawierający 17 pytań, w tym pytania zamknięte i otwarte. W pracy dokonano analizy przyczyn, którymi kierowali się respondenci przy podejmowaniu decyzji o wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym, uwzględniając takie aspekty, jak: walory przyrodnicze, krajobrazowe, wyposażenie gospodarstwa, wyżywienie oraz atrakcje oferowane przez gospodarstwo.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarstwo agroturystyczne, walory przyrodnicze
Cytowanie