Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Mazowsza

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Hawryluk, Urszula
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Energia niekonwencjonalna pochodzi z niewyczerpywanych, naturalnych źródeł, które w procesie przetwarzania wykorzystują energię promieniowania słonecznego, wiatru, ciepła ziemi, wody oraz energię pozyskiwaną z biomasy. W parze z rozwojem cywilizacji idzie wzrost zużycia energii przypadającej na jednostkę społeczeństwa i czasu. Wzrost wykorzystania energetyki odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym wpływa na poprawę efektywności eksploatowania i oszczędzania zapasów surowców energetycznych, redukcję ilości produkowanych odpadów oraz poprawę stanu środowiska, w wyniku redukcji zanieczyszczeń, zarówno do atmosfery jak i wód. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przynosi korzyści nie tylko dla lokalnych społeczności (wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego, nowe miejsca pracy), ale także korzyści ekologiczne – przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Celem niniejszej pracy była analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Mazowsza. Przegląd potencjalnych zasobów każdego ze źródeł pokazuje, które obszary są preferowane do wykorzystywania poszczególnych rodzajów energii. Potencjalne możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych są na Mazowszu niezbyt duże i wynoszą około 8 000 000 MWh rocznie. Stanowi to jedynie 1/3 obecnego zapotrzebowania na energię.
Opis
Słowa kluczowe
odnawialne źródła energii, ekologia, Mazowsze
Cytowanie