Nabywanie kompetencji poprzez uczestnictwo w wybranych imprezach rekreacyjno-kulturalnych w skansenie Białostockiego Muzeum Wsi

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Pikutin, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem artykułu było oszacowanie wartości edukacyjnych wybranych festynów i imprez rekreacyjnych odbywających się na terenie Białostockiego Muzeum Wsi. Dzięki zastosowanym technikom i narzędziom badawczym opisano procesy realizacji poszczególnych wydarzeń, które miały miejsce w skansenie. Do realizacji celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Aby scharakteryzować wybrane imprezy opisane w pracy, posłużono się techniką analizy dokumentów źródłowych, a także ankietą w celu oszacowania kompetencji nabywanych podczas wybranych imprez. Badania miały charakter pilotażowy i wykazały, iż najlepiej kształtowane były kompetencje osobowościowe, zaś na najniższym poziomie kształtowane były kompetencje społeczne. Różnice w wynikach były nieznaczne - co oznacza, że przedsięwzięcia w skansenie pozwalają na zdobycie różnorodnych umiejętności wykorzystywanych w życiu codziennym.
Opis
Słowa kluczowe
festyn, impreza, kompetencje osobowościowe, kompetencje społeczne
Cytowanie