The epidemiology of multiple sclerosis, the potential factors causing and affecting the course of the disease

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Rudnicka-Drożak, Ewa
Natora, Justyna
Dutczak, Ewa
Sambor, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą, zapalną, autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Nadal jednak pozostaje nieznany czynnik etiologiczny, który zapoczątkowuje reakcję zapalnoimmunologiczną prowadzącą do demielinizacji, a w konsekwencji do wystąpienia objawów SM. Choroba najczęściej rozpoczyna się między 20 a 40 rokiem życia, choć zdarzają się przypadki zachorowań już w wieku dziecięcym, a także w wieku późnym. Choroba występuje głównie u rasy białej. Kobiety chorują prawie dwa razy częściej od mężczyzn. Największa liczba zachorowań ma miejsce na obszarze środkowej części północnej Ameryki, północnej części Europy, Nowej Zelandii i południowo – wschodniej Australii. Polska należy do strefy wysokiego zagrożenia chorobą. Etiologia SM jest złożona i może wiązać się z wieloma różnymi czynnikami. Przyczyn choroby poszukuje się w czynnikach genetycznych, badane są również czynniki środowiskowe takie jak infekcje wirusowe, bakteryjne. Obserwacje wskazują, że wpływ na występowanie SM ma szerokość geografi czna, ekspozycja na światło, witamina D, miejsce urodzenia i migracje. Możliwe, że na SM mają wpływ też takie czynniki jak zanieczyszczenie środowiska, budowa geologiczna, diety, palenie papierosów. W pracy przedstawiono epidemiologie SM oraz potencjalne czynniki wywołujące SM i wpływające na przebieg choroby.
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą, zapalną, autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Nadal jednak pozostaje nieznany czynnik etiologiczny, który zapoczątkowuje reakcję zapalnoimmunologiczną prowadzącą do demielinizacji, a w konsekwencji do wystąpienia objawów SM. Choroba najczęściej rozpoczyna się między 20 a 40 rokiem życia, choć zdarzają się przypadki zachorowań już w wieku dziecięcym, a także w wieku późnym. Choroba występuje głównie u rasy białej. Kobiety chorują prawie dwa razy częściej od mężczyzn. Największa liczba zachorowań ma miejsce na obszarze środkowej części północnej Ameryki, północnej części Europy, Nowej Zelandii i południowo – wschodniej Australii. Polska należy do strefy wysokiego zagrożenia chorobą. Etiologia SM jest złożona i może wiązać się z wieloma różnymi czynnikami. Przyczyn choroby poszukuje się w czynnikach genetycznych, badane są również czynniki środowiskowe takie jak infekcje wirusowe, bakteryjne. Obserwacje wskazują, że wpływ na występowanie SM ma szerokość geografi czna, ekspozycja na światło, witamina D, miejsce urodzenia i migracje. Możliwe, że na SM mają wpływ też takie czynniki jak zanieczyszczenie środowiska, budowa geologiczna, diety, palenie papierosów. W pracy przedstawiono epidemiologie SM oraz potencjalne czynniki wywołujące SM i wpływające na przebieg choroby.
Opis
Słowa kluczowe
multiple sclerosis, epidemiology, genetics, environmental factors, stwardnienie rozsiane, epidemiologia, genetyka, czynniki środowiskowe
Cytowanie