Ochrona informacji niejawnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Topolewski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W dzisiejszych czasach ilość informacji w tym chronionych dynamicznie wzrasta. W związku z tym wyodrębniono z nich te informacje, które wiążą się bezpośrednio z bezpieczeństwem narodowym każdego państwa. Wszelkie informacje niejawne należy odnosić przede wszystkim do sfery bezpieczeństwa danego podmiotu, ponieważ nieuprawniony dostęp do tych informacji skutkować może zburzeniem całego porządku wewnątrz państwa lub zmniejszeniem wiarygodności na arenie międzynarodowej wśród sojuszników. Istotę ochrony informacji niejawnych (OIN) stanowią działania (prawne, organizacyjne i fizyczne) ukierunkowane na zablokowanie dostępu do pewnych ściśle strzeżonych informacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż czasy współczesne charakteryzują się ogromnym postępem technicznym i informatycznym, dlatego też OIN stanowi podstawowe zadanie dla służb bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia podstawowych interesów państwa. Zakres przedmiotowy ochrony informacji niejawnych skupia się na tych informacjach, które mają charakter niejawny, w związku z czym ich ochrona jest podstawowym zadaniem państwa. System ochrony powinien być skorelowany w taki sposób, aby informacja niejawna nie trafiła w niepowołane ręce. Z kolei zakres podmiotowy obejmuje wszelkie organy oraz instytucje, które są zobowiązane przepisami prawa do zapewnienia ochrony tym informacjom. W aspekcie bezpieczeństwa państwa podstawowe znaczenie ma ochrona tajemnicy państwowej(informacji ważnych ze względu na bezpieczeństwo kraju).
Opis
Słowa kluczowe
informacja niejawna, bezpieczeństwo narodowe
Cytowanie