Terroryzm jako współczesne zagrożenie

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Filipiuk, Adrian
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Motywacją do podjęcia tematu niniejszego opracowania jest występujące w ostatnich latach zagrożenie terrorystyczne. W pracy wskazano na wielowymiarowość terroryzmu i jego ewolucję. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła na przedstawienie stwierdzenia, że terroryzm na przestrzeni lat istotnie się zmieniał, a jego współczesny obraz ma oparcie w ideologii radykalnych odłamów islamu. Ponadto terroryzm cechuje globalny zasięg, wykorzystanie zindoktrynowanych „żołnierzy”, zamachy samobójcze, struktury sieciowe, wykorzystanie nowych technologii, małe potrzeby finansowe oraz nastawienie na największą liczbę ofiar i szkód.
Opis
Słowa kluczowe
analiza, bezpieczeństwo, cele, elementy, terroryści, analysis, security, goals, elements, terrorists
Cytowanie