Subiektywna ocena rehabilitacji uzdrowiskowej przez pacjentów z problemami kardiologicznymi oraz współistniejącymi dysfunkcjami narządu ruchu w Uzdrowisku Nałęczów S.A.

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Kotwica, Agnieszka
Majcher, Piotr
Skwarcz, Szymon
Kwiatkowski, Tomasz
Chrościcki, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W pracy przedstawiono problem dolegliwości bólowych towarzyszących dysfunkcjom narządu ruchu u pacjentów obciążonych chorobami kardiologicznymi. Dokonano analizy opinii pacjentów na temat oceny wpływu rehabilitacji uzdrowiskowej na poziom odczuwania bólu wynikającego z dysfunkcji narządu ruchu u osób z problemami kardiologicznymi. Badaniami objęto 156 osób korzystających z rehabilitacji uzdrowiskowej w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Werandki” w Nałęczowie. Kryterium włączenia do badań stanowił: wiek, typ pobytu oraz występowanie dysfunkcji narządu ruchu, jako choroby współistniejącej do choroby sercowo-naczyniowej. Każdą osobę przebadano dwukrotnie: na początku i końcu turnusu. Badani wypełniali autorską ankietą, a do oceny stopnia natężenia bólu zastosowano skalę wizualno - analogową VAS. Z badań wynika, że najczęściej ankietowani odczuwali ból w obrębie kręgosłupa oraz kończyn. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że nasilenie bólu po rehabilitacji było istotnie mniejsze. Analizując stopień odczuwania bólu z uwzględnieniem płci zauważono, że kobiety czuły silniejszy ból niż mężczyźni. Analizując dane uwzględniające czas trwania tych dolegliwości zauważono, że pacjenci najdłużej odczuwający ból przed zabiegami deklarowali najwyższy stopień bólu a na koniec turnusu najniższy. Badania wykazały, że pacjenci byli zadowoleni z rezultatów odbytej rehabilitacji uzdrowiskowej. Uznali również Uzdrowisko Nałęczów, jako odpowiednie miejsce rehabilitacji uzdrowiskowej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, jako chorobą współistniejącą do chorób układu krążenia.
Opis
Słowa kluczowe
ból, choroby przewlekłe, rehabilitacja uzdrowiskowa
Cytowanie