Determinanty bezpieczeństwa państwa

Miniatura obrazu
Data
2019
Autorzy
Ciekanowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Niniejsza monografia jest próbą przedstawienia Czytelnikowi stosunku autorów do współczesnej wiedzy o bezpieczeństwie. Jest wynikiem zarówno przemyśleń teoretycznych, jak i weryfikowanych praktycznie. Celem opracowania jest ułatwienie badaczom jak i pasjonatom dostępu do informacji, a zarazem zrozumienia współczesnych problemów bezpieczeństwa w ciągle zmieniającym się środowisku, w którym jest ono sprawowane. Opracowanie powstało w środowisku akademickim z udziałem praktyków z kraju i zagranicy, a jest formą dyskusji nad współczesnymi aspektami bezpieczeństwa oraz jego rozwojem regionalnym. Autorzy poszczególnych rozdziałów zdają sobie sprawę, że w niniejszym opracowaniu nie dokonano pełnej analizy tak złożonego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo. Mają jednak nadzieję, że przedstawione treści staną się przedmiotem przemyśleń, dyskusji i inspiracji dla Czytelnika.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie