A handbook of the practical study of English for Nurses

Miniatura obrazu
Data
2023
Autorzy
Kowalczyk, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
The text of the script is intended for Nursing students. It has practical applications, used in two key aspects of education in this field. What I mean is a glossary of vocabulary and exercises using medical vocabulary and specialist knowledge. The exercises are my own. I developed them through experience while working with students.
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów Pielęgniarstwa. Ma on wymiar praktyczny, wykorzystany w dwóch najważniejszych aspektach kształcenia studentów tego kierunku. Mam na uwadze glosariusz słownictwa i ćwiczenia z użyciem słownictwa medycznego i wiedzy specjalistycznej. Ćwiczenia są mojego autorstwa. Opracowałam je wykorzystując doświadczenie podczas wieloletniej pacy ze studentami.
Opis
Słowa kluczowe
nursing, medical vocabulary, pielęgniarstwo, słownictwo medyczne
Cytowanie