Korelacja chronostratygraficzna neoplejstoceńskich lessów wołyńskich i podolskich na podstawie dat luminescencyjnych

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Fedorowicz, Stanisław
Łanczont, Maria
Bogucki, Andriy
Standzikowski, Karol
Mroczek, Przemysław
Kusiak, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W zachodniej części Ukrainy, na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej, występuje zwarta i miąższa pokrywa lessowa. Kluczowymi profilami na tym obszarze są: Wołoczysk, Korsziw, Bojanice usytuowane w rogach nierównego trójkąta o bokach 100-150-189 km. Profile te odgrywają ważną rolę w stratygrafii środkowego i górnego plejstocenu w Europie Środkowej i dlatego wytypowano je do szczegółowych datowań luminescencyjnych, wykonanych w 3 polskich laboratoriach (Gdańsk, Lublin, Gliwice). Daty były wykonane metodami luminescencyjnymi: termoluminescencyjną (TL), optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) – technikami SAR oraz post IR IRSL. Wykorzystano różne rodzaje i frakcje ziaren, najgrubsze kwarcowe: 90–125 μm (SAR OSL w Gliwicach) i 80-100 μm (TL w Gdańsku), polimineralne frakcje o wielkości: 45-65 μm (SAR OSL w Lublinie), 45-56 μm (post-IR IRSL w Lublinie) 4-11 μm (post- IR IRSL w Gliwicach). Szczególnie cenne z punktu widzenia porównań są daty uzyskane dla próbek pobranych z tych samych miejsc i wykonane przez wszystkie 3 laboratoria, jak było w przypadku profili Korsziw i Woloczysk. Dodatkowo dla Wołoczyska uzyskano wyniki dla różnych frakcji ziaren polimineralnych najnowszą metodą post-IR IRSL.
Opis
Słowa kluczowe
less, stratygrafia, plejstocen, Ukraina
Cytowanie