Stopień zaangażowania studentów w działalność kół naukowych

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Wtykło, Beata
Wróbel, Mateusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem artykułu było ukazanie poziomu zaangażowania studentów w działalność pozadydaktyczną, a w szczególności w działalność kół naukowych. Do zbadania tego problemu wykorzystano ankiety internetowe, w których wzięło udział 206 studentów studiujących w trybie stacjonarnym na Politechnice Rzeszowskiej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że odsetek osób zaangażowanych jest niski. Jedynie co czwarty ankietowany należy do koła naukowego. Nie jest to zadowalający wynik, patrząc zwłaszcza przez pryzmat korzyści, jakie przynosi taka forma aktywności. W pracy zostały również omówione przyczyny tego stanu oraz podjęta próba zidentyfikowania sposobów mobilizowania do większego rozwoju osobistego studentów poprzez działalność w kołach naukowych.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie