Kierunki polityki finansowej PWSZ w świetle uwarunkowań rozwoju szkolnictwa wyższego w XXI wieku

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Kowalska, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Gospodarka finansowa PWSZ opiera się na środkach pochodzących z budżetu państwa. To ważne źródło dochodów, ale polityka finansowa uczelni powinna się koncentrować na priorytetowych obszarach funkcjonowania uczelni i dopiero po ich określeniu poszukiwać źródeł ich finansowania. Zdiagnozowane zagrożenia rozwojowe PWSZ wymuszają na władzach uczelni przyjęcie nowej, nierzadko nowatorskiej, strategii określania priorytetów finansowania działalności uczelni w XXI wieku. Celem artykułu jest właśnie próba zaprezentowania kierunków zmian w systemie finansowania działalności PWSZ. Dyskurs został przeprowadzony w oparciu o wyniki analizy literatury przedmiotu, raportów polskich i zagranicznych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz własnych obserwacji zawodowych nauczyciela akademickiego.
Opis
Słowa kluczowe
finanse, uczelnia, rynek, szkolnictwo wyższe
Cytowanie