Specjalna szkoła przysposabiająca do pracy – jako etap w drodze do autonomii zawodowej – wybrane aspekty

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Truszkowska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem pracy jest prezentacja możliwości jakie stwarza specjalna szkoła przysposabiająca do pracy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w procesie przygotowania do samodzielności, w tym samodzielności zawodowej. Dokonano przeglądu ofert wybranych placówek i wykazano, że przygotowują swoich uczniów do wykonywania prostych czynności w różnych zawodach oraz w codziennym funkcjonowaniu. Oferty szkół są dość podobne, różnią się możliwościami i stosowanymi metodami i technikami. Przygotowanie uczniów do samodzielnej dorosłości wydaję się być optymalne, niestety absolwenci muszą się mierzyć z nadal funkcjonującymi stereotypami, które ograniczają ich zawodowe możliwości.
Opis
Słowa kluczowe
specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, niepełnosprawność, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność sprzężona
Cytowanie