Wzrost potencjału militarnego Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej a relacje Wschód-Zachód

Miniatura obrazu
Data
2019
Autorzy
Brążkiewicz, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
We współczesnych międzynarodowych stosunkach wojskowych Obwód Kaliningradzki stanowi jeden z ważniejszych elementów militarnej układu Wschód-Zachód. Ta eksklawa powstała po II wojnie światowej, zapomniana w okresie Zimnej Wojny, nabrała nowego znaczenia po rozpadzie Związku Radzieckiego, w 1991 r. Stała się najbardziej na zachód wysuniętą bazą Federacji Rosyjskiej. Przez wiele lat stanowiła tylko militarny, zmarginalizowany element niedofinansowanej, starzejącej się armii rosyjskiej. Po dojściu do władzy Władimira Putina i dobrej koniunkturze finansowej armia rosyjska zaczęła unowocześniać swoje uzbrojenie. Przeprowadzana od 2009 r. restrukturyzacja armii połączona z modernizacją uzbrojenia spowodowała, że w państwach NATO zaczęto dostrzegać problem powrotu zbrojeń w armii Federacji Rosyjskiej. W drugiej dekadzie XXI wieku również w Obwodzie Kaliningradzkim zaczęto systematyczne przezbrajanie jednostek wojskowych w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie. Jednym z kluczowych środków bojowych dalekiego, precyzyjnego rażenia stały się rakietowe systemy Iskander.
In modern international military relations, the Kaliningrad District is one of the most important elements of the East-West military puzzle. This exclave originated after World War II, forgotten during the Cold War, revived with new significance after the collapse of the Soviet Union in 1991. It became the westernmost base of the Russian Federation. For many years, it was only a military, marginalized element of the underfunded, aging Russian army. After Vladimir Putin came to power and the financial prosperity, the Russian army began to modernize its equipment. The restructuring of the army carried out since 2009 combined with the modernization of armaments caused that NATO countries began to notice the problem of the return of arms in the army of the Russian Federation. In the second decade of the 21st century, also in the Kaliningrad Oblast, systematic introduction of modern equipment and armament in military units began. Iskander rocket systems have become one of the key means of combat of far-off precision.
Opis
Słowa kluczowe
armia, bezpieczeństwo, okres, uzbrojenie, władza, army, security, period, armament, power
Cytowanie