Roślinność towarzysząca małej architekturze sakralnej w wybranych miejscowościach Podkarpacia

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Stompor-Chrzan, Ewa
Gargała, Marta
Pisarek, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W otoczeniu obiektów sakralnych zlokalizowanych w czterech wybranych miejscowościach Podkarpacia (Boguchwała, Wola Zgłobieńska, Wiercany, Wrocanka), w sezonach badawczych 2011-2013 zinwentaryzowano 114 taksonów roślin zielnych i 61 roślin drzewiastych. Wśród wyróżnionych gatunków i rodzajów 20% stanowiły rośliny uznawane za tradycyjne dla obszarów wiejskich. Z roślin zielnych najczęściej spotykano: aksamitkę rozpierzchłą, złocień wielki, dalię ogrodową, funkię, konwalię majową, liliowiec ogrodowy, mieczyk ogrodowy, piwonię chińską, pierwiosnek łyszczak i tulipan. Natomiast z roślin drzewiastych: bukszpan wieczniezielony, cyprysik Lawsona, jałowiec płożący, różę, różanecznik, świerk pospolity, trzmielinę pospolitą, żywotnik zachodni. Przeprowadzane na grupie 56 respondentów badania ankietowe wykazały, że przy doborze roślin właściciele i osoby opiekujące się badanymi obiektami najczęściej (38%) kierowali się łatwością przystosowywania się roślin do lokalnych warunków środowiska. Pomysł na wybór gatunków roślin ozdobnych czerpali przede wszystkim z własnych obserwacji założeń ogrodowych i innych kapliczek i krzyży.
Opis
Słowa kluczowe
kapliczki, krzyże, rośliny ozdobne, częstotliwość występowania
Cytowanie