Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego – wypadki w ruchu drogowym w Polsce Threats to public security – traffic accidents in Poland

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Barszczewski, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W opracowaniu podjęto problematykę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w ruchu drogowym. Skupiono się na kwestiach dotyczących wypadków drogowych w Polsce w latach 2010-2019. Poddano analizie liczby wypadków biorąc pod uwagę różne kryteria, jak czas i miejsce występowania, przyczyny, sprawców oraz ofiary. W podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.
The study deals with the issues of threats to public safety, with particular emphasis on hazards in road traffic. The focus was on issues related to road accidents in Poland in 2010- -2019. The number of accidents was analyzed taking into account various criteria, such as the time and place of occurrence, causes, perpetrators and victims. The conclusions resulting from the conducted analyzes are presented in the summary.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, funkcjonowanie, kolizja, ruch, zasady, safety, functioning, collision, traffic, rules
Cytowanie