Wpływ pandemii COVID-19 na turystykę w Krakowie

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Nowak, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Ogłoszenie w marcu 2020 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii wirusa Sars-CoV-2 oraz wprowadzenie światowego i krajowego lockdownu w bardzo dużym stopniu przyczyniło się do osłabienia turystycznego sektora gospodarki. W oparciu o przeprowadzone przez Małopolską Organizację Turystyczną badania ruchu turystycznego w Krakowie przedstawiono istotne zmiany jakie miały miejsce w przyjazdach do stolicy Małopolski w 2020 r. w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, tj. 2019 rok. Opisano również podjęte działania łagodzące skutki kryzysu w krakowskiej turystyce wywołane pandemią. Głównym celem niniejszej pracy było ukazanie wpływu pandemii COVID-19 na turystykę w Krakowie, mieście które od wielu lat cieszyło się wzrastającą liczbą odwiedzających.
Opis
Słowa kluczowe
turystyka, COVID-19, Kraków
Cytowanie