Czas jako aktualna idea historii filozofii

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Kalita, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Kwestie poruszane w artykule dotyczą najważniejszych koncepcji czasu w historii filozofii. Celem pracy było chronologiczne omówienie różnorodnych stanowisk dotyczących tej problematyki poprzez ukazanie, w jaki sposób idea czasu była pojmowana przez najwybitniejszych filozofów i naukowców w dziejach filozofii w celu lepszego zrozumienia idei współczesnej fizyki. Głównym problemem zawartym w tym artykule jest namysł nad określeniem natury czasu. Rozważania o naturze czasu jako problemie metafizycznym w prostej perspektywie prowadzą do uściśleń tej kategorii we współczesnej fizyce. To pokazuje, że idee metafizyczne ukazywane przez filozofów nie utraciły na aktualności. Dopóki jednak pozostaniemy zanurzeni w czasie, bez możliwości wyjścia poza czas, natura jego wciąż będzie zagadką metafizyczną (filozoficzną) i dylematem współczesnej nauki. Jak większość problemów metafizycznych, tak i natura czasu pozostaje nierozstrzygalna, co dodatkowo utrudnia wielość stanowisk i brak uniwersalnego rozwiązania, nawet w kwestii definicji czasu.
Opis
Słowa kluczowe
czas, filozofia, metafizyka
Cytowanie