Doradztwo rolnicze na przykładzie gminy w południowej Polsce

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Król, Józefina
Gałuszka, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Doradztwo rolnicze może być rozumiane w wieloraki sposób. Jednak jego najważniejszym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb rolników i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Funkcje doradztwa stały się inspiracją do podjęcia badań nad potrzebami rolników w zakresie doradztwa rolniczego. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 24 respondentów. Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani mają pewne potrzeby doradcze oraz ważne są dla nich formy wsparcia oferowane przez podmioty doradcze, w tym w szczególności wsparcie technologiczne (np. informacje na temat technologii produkcji, struktury produkcji). Ponadto producenci rolni potrzebują doradztwa rolniczego z zakresu ekonomicznych aspektów prowadzonej działalności rolniczej (informacje o finansowaniu zewnętrznym oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych). Wśród badanych 3 na 4 respondentów wyraziło gotowość do płacenia za usługi doradcze.
Opis
Słowa kluczowe
doradztwo rolnicze, potrzeby rolnicze
Cytowanie