Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane aspekty rynku pracy w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Stolarczyk, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Celem badań było przedstawienie wybranych aspektów rynku pracy. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z GUS. Do analizy posłużyły dane z 2020 roku i lat późniejszych, gdyż w pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce ogłoszono stan pandemiczny. Dane z 2020 roku porównywano do roku 2019. Przeanalizowano wskaźniki rynku pracy, za pomocą których zaobserwowano jak zmieniają się wartości tych mierników pod wpływem procesów zachodzących w gospodarce i sytuacji geopolitycznej na świecie. Zaistniałe zmiany na rynku pracy w ostatnich latach zostały wywołane pandemią COVID-2019 wywołaną wirusem SARS- CoV-2, którego skutki są odczuwalne cały czas. Zwrócono również uwagę na demografię na aspekt starzejącego się społeczeństwa. Przeanalizowano zbiorowości bezrobotnych, aktywnych zawodowo oraz biernych zawodowo.
Opis
Słowa kluczowe
rynek pracy, aktywność zawodowa, pandemia COVID-2019, mierniki aktywności zawodowej
Cytowanie