Ratownictwo medyczne jako element bezpieczeństwa państwa

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Staroń, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Z uwagi na społeczny i uniwersalny wymiar zadań, stanowiących trzon funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) w społeczeństwie, warto podkreślić, iż stanowi ono jedną ze składowych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W opracowaniu odwołano się do uwarunkowan formalno-prawnych powstałego w 2001 r. systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zaznaczono podstawowe organy właściwe do udzielania pomocy w warunkach szpitalnych i poza szpitalnych. Przedstawiono krótką genezę instytucjonalną Ratownictwa Medycznego w Polsce, odnosząc się do powstania pierwszego w Polsce pogotowia ratunkowego, roli i znaczenia Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża oraz programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, poprzedzającego współcześnie obowiązujące regulacje prawne PRM. Przedstawiono zadania SOR-u, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podkreślając znaczenie i rolę instytucjonalnej pomocy medycznej wskazano dane z obszaru działalności jednostek powołanych do ratowania życia i zdrowia obywateli.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie