Zmiany w powierzchni uprawy i plonowaniu rzepaku w województwie lubelskim

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Kramek, Szymon
Jagnicka, Joanna
Samaruk, Anna
Kocira, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przeprowadzono analizę powierzchni uprawy rzepaku i jego plonowania w celu przedstawienia zmian jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Do analizy wykorzystano dane zawarte w Banku Danych Lokalnych GUS: powierzchnię uprawy rzepaku, cenę skupu, plonowanie, cenę skupu pszenicy konsumpcyjnej w latach 2003-2012 w odniesieniu do kraju i województwa lubelskiego. Stwierdzono, że powierzchnia uprawy rzepaku w badanym okresie w województwie lubelskim wzrosła prawie dwukrotnie. Mimo korzystnych relacji cen rzepak/pszenica w 2011 i 2012 r. nastąpił spadek powierzchni uprawy rzepaku. W 2008 r. wzrosła powierzchnia uprawy tej rośliny mimo niekorzystnej relacji cen rzepak/pszenica w 2007 r. Ponadto rolnicy z badanego województwa otrzymywali niższe ceny za nasiona rzepaku niż wynosiła przeciętna cena krajowa. Plonowanie rzepaku na Lubelszczyźnie było mniejsze niż w pozostałych regionach kraju. Wpływ na to może mieć zbyt duże rozdrobnienie gospodarstw, a tym samym gorsze wykorzystanie plonotwórczych środków obrotowych stosowanych w uprawie rzepaku.
Opis
Słowa kluczowe
cena, plon, powierzchnia uprawy, rzepak
Cytowanie